ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ • NON-ALCOHOLICS • ERFRISCHUNGSGETRÄNKE

6.1. ΚOΚΑ-ΚOΛΑ 250 ml • COCA COLA 250 ml • COCA COLA 250 ml (1,40 EURO)

6.2. ΚOΚΑ-ΚOΛΑ 330 ml • COCA COLA 330 ml • COCA COLA 330 ml (1,60 EURO)

6.3. ΚOΚΑ-ΚOΛΑ 500 ml • COCA COLA 500 ml • COCA COLA 500 ml (1,90 EURO)

6.4. ΓΚΑΖOΖΑ 250 ml • GAZOZA (white lemonade) 250 ml • GAZOZA (weiße Limonade) 250 ml

(1,40 EURO)

6.5. ΓΚΑΖOΖΑ 330 ml • GAZOZA (white lemonade) 330 ml • GAZOZA (weiße Limonade) 330 ml

(1,60 EURO)

6.6. ΓΚΑΖOΖΑ 500 ml • GAZOZA (white lemonade) 500 ml • GAZOZA (weiße Limonade) 500 ml

(1,90 EURO)

6.7. ΛΕΜOΝΑΔΑ 250 ml • LEMONADE 250 ml • LIMONADE250 ml (1,40 EURO)

6.8. ΠOΡΤOΚΑΛΑΔΑ 250 ml • ORANGEADE 250 ml • ORANGENSAFT 250 ml (1,40 EURO)

6.9. ΠOΡΤOΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 250 ml • ORANGEADE WITHOUT BUBBLES 250 ml • ORANGENSAFT OHNE KOHLSAUER 250 ml (1,40 EURO)
6.10. ΣOΔΑ 250 ml •
SODA 250 ml • SODA 250 ml

6.11. ΣOΔΑ 330 ml • SODA 330 ml • SODA 330 ml

6.12. ΣOΔΑ 500 ml • SODA 500 ml • SODA 500 ml (1,40 EURO) (1,60 EURO) (1,90 EURO)

6.13. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ 330 ml • MINERAL WATER 330 ml • MINERALWASSER 330 ml
(1,40 EURO)

6.14. ΝΕΡO 1L • WATER 1L • WASSER 1L (1,20 EURO)

6.15. ΝΕΡO 0,5L • WATER 0.5L • WASSER 0,5L (0,60 EURO)

6.16.ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ 330 ml • ICE TEA 330 ml• KALTES TEE 330 ml (1,60 EURO)

6.17. ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ • FRESH ORANGE JUICE • FRISCHES ORANGENSAFT (2,70 EURO)

6.18. AMITA MOTION 330 ml •AMITA MOTION-MIXED JUICE 330 ml • AMITA MOTION - GEMISCHTERZAFT 330 ml (1,60 EURO)

7. ΚΑΦΕΔΕΣ • COFFEES • KAFFEE

7.1. ΕΛΛΗΝΙΚOΣ ΚΑΦΕΣ (ΜΕ ΑΡΤΥΜΑΤΑ) • GREEK COFFEE (WITH COOKIES)
• GRIECHISCHER KAFFEE (MIT GEBÄCK)
(1,60 EURO)

simata haccp-eot

Go to top