ΜΠΥΡΕΣ • BEERS • BIER
5.1. ΑΜΣΤΕΛ 500 ml• AMSTEL 500 ml • AMSTEL 500 ml (2,40 EURO)

5.2. ΧΑΪΝEΚΕΝ 500 ml • HEINEKEN 500 ml • HEINEKEN 500 ml (2,50 EURO) 5.3. ΜΥΘOΣ 500 ml • MYTHOS 500 ml • MYTHOS 500 ml (2,40 EURO)

5.4. ΜΥΘOΣ κουτάκι 330 ml• MYTHOS 330 ml • MYTHOS 330 ml (1,40 EURO)

5.5. ΦΙΞ 500ml • FIΧ 500ml FIΧ 500 ml (2,50 EURO)

5.6. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΠΥΡΑ• DRAFT BEER • BEER VOM FASS (Σερβίρεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες)
(It’s served during summer time)
(Wird nur in den Sommer monaten serviert)

(500 ml ...2,50 EURO) (250 ml ...1,40 EURO)

simata haccp-eot

Go to top