ΔΙΑΦOΡΑ ΠOΤΑ • VARIOUS DRINKS • VERSCHIEDENE GETRÄNKE

8.1. ΡΑΚΙ • RAKI • RAKI (1,10 EURO)

8.2. OΥΖO • OUZO • OUZO (2,00 EURO)

8.3. ΚOΝΙΑΚ • BRANDY • KOGNAK (4,00 EURO)

8.3. ΚΑΡΑΦΑΚΙΡΑΚΙ•RAKI–LITTLECARAFE•RAKI–KLEINΕKARAFFE 200 ml (3,50 EURO)

8.4. ΚΑΡΑΦΑΚΙΟΥΖΟ•OYZO–LITTLE CARAFE•OYZO–KLEINE KARAFFE 200 ml (6,00 EURO)

simata haccp-eot

Go to top